Widgit symboler for bruk i andre programmer f.eks. Word, Publisher og Power Point. Symbolsettet kan også brukes i andre kommunikasjonsprogrammer.  Ca. 13.000 grunnsymboler i svart/hvit og farger. Ca. 30.000 symboliserte ord.

Symboler for skolefag

Naturfag - et utvalg nøkkelsymboler i faget.  

Historie - romerne, egypterne, gamle Hellas, vikinger og andre verdenskrig.  

IKT - symboler til støtte for praktisk bruk av datamaskiner og nettbrett.  

Matematikk - symboler for matematikk i grunnskolen.  

Fritid og hobby - en rekke symboler for ting man gjør i fritiden.  

Steder og rom

butikk
skobutikk
blomsterbutikk
stue
kjøkken
organisasjon
redd barna
e-verk

Plassering

i
over
under
ved siden av
mellom
inne
ute

Symbolene er godt strukturerte i kategorier. De støtter utviklingen av lese/skriveferdighetene og har god organisering og konvensjoner for bruk. De har minimalt med detaljer for å redusere visuell forvirring samt valgfrie grammatikalske markører (som +  <  >  !).