Enkle matematikkøvelser fra 1 - 10 og fra 1 - 20. Addisjon, subtraksjon, mengde og telletrening

Trykk her for å laste ned.

Filene lagres i Delte dokumenter/Widgit/Kommuniser Filer/InPrint Skriving, og åpnes i InPrint slik:

Fil - Åpne Delt