Disse ressursene inneholder sider for setningsbygging med verb og substantiver. I tillegg er det en mal for timeplan og ukeplan.

Trykk her for å laste ned filene. Filene legger seg i "Delte (Felles) dokumenter/WidgitKommuniser FilerIn Print SkrivingSetningsbygging og timeplan, og kan åpnes i InPrint. Fil - Åpne delt.

  • Lag setninger substantiv
  • Lag setninger verb
  • mal timeplan
  • mal ukeplan