Disse filene inneholder arbeidsark for utskrift om folk og klær. Hva har en på seg om sommeren, vinteren eller om natten. Hvilke klær hører sammen? Fargelegging.

Du kan du laste ned ressursene som PDF eller In Print fil og bruke i undervisning, opplæring eller i annen ikke-kommersiell sammenheng.

Disse ressursene gir trening i begrepsforståelse i forhold til hva som hører sammen og sortering på kategorier. Hva har man på seg om sommeren, vinteren eller om natten. Hvilke klær hører sammen?

På et av arbeidsarkene skal man fargelegge utfra faste oppgitte farger eller fargelegg etter eget ønske.

Ønsker du å lage øvelser selv, kan dette gjøres i programmet In Print, som er utviklet for å lage symboliserte øvelser og bøker. Symboldatabasen er Widgit Lese og Skrive symboler (WLS), men bruker du andre symbolsystemer eller foretrekker egne bilder, kan disse også benyttes.

Trykk her for å laste ned PDF: Sommer/vinterklær

Trykk her for å laste ned PDF: Klær for dag og natt

Trykk her for å laste ned PDF: Klær og folk

Trykk her for å laste ned PDF: Klær som passer sammen

Trykk her for å laste ned PDF: Fargelegg