Dette er noen ressurser for utskrift over tema følelser basert på Widgit Lese og Skrive symboler (WLS)

Du kan du laste ned ressursen som PDF og benytte gratis til undervisning, opplæring eller i annen ikke-kommersiell sammenheng.

Disse begrepsressursene handler om følelser, glad, sint, redd, spent osv. En skal også sette ord på når man er glad, lei seg, forvirret osv.

Brukerne kan velge mellom en rekke situasjonsbilder og sette dem inn i riktig sammenheng ut fra egne følelser.

Trykk her for å laste ned PDF: Glad og trist

Trykk her for å laste ned PDF: Glad når

Trykk her for å laste ned PDF: Den glade øya

For å benytte PDF filen, må du ha Acrobat Reader. Det kan du laste ned ved å trykke her.

Materialet er opphavsbeskyttet NorMedia AS og Widgit Ltd, og kan ikke videreselges eller benyttes kommersielt uten tillatelse.