Dette er en bok om Noas Ark skrevet med Widgit Lese og Skrive symboler (WLS)

Du kan du laste ned ressursen som PDF eller In Print fil og benytte i undervisning, opplæring eller i annen ikke-kommersiell sammenheng.

Denne ressursen er en 25 siders bok om Noas ark, skrevet med forenklet tekst og bruk av symboler. En slik bok kan benyttes til ASK brukere (Alternativ Supplerende Kommunikasjon), som lesestøtte for dem som ikke har knekt lesekoden, samt til elever med norsk som annet språk.

Lignende bøker er det enkelt å lage i programmet In Print, som er utviklet for å lage symboliserte øvelser og bøker. Symboldatabasen er WLS (Widgit Lese og Skrive symboler), men bruker du andre symbolsystemer eller foretrekker egne bilder, kan disse også benyttes.

Trykk her for å laste ned PDF

For å benytte PDF filen, må du ha Acrobat Reader. Det kan du laste ned ved å trykke her.

Materialet er opphavsbeskyttet NorMedia AS og Widgit Ltd, og kan ikke videreselges eller benyttes kommersielt uten tillatelse.