Dersom automatisk aktivering av SymWriter feiler, så anbefaler vi at du velger manuell aktivering.

Gå deretter inn på denne siden: http://aktivering.symboler.no/

Fyll inn serienummer og maskin id fra veiviseren for produktaktivering.

Du får da en aktiveringskode opp som du skriver inn i veiviseren for produktaktivering.