Nettkurs i Widgit Online - kom i gang med med Widgit Online

Kom i gang med Widgit Online, en enkel og kjapp innføring i å skrive dokumenter med symboler (Tale til tekst) og å bruke maler for å lage de tavlene du trenger.

14-apr

Nettkurs i SymWriter - kom i gang med SymWriter

Vi holder nettkurs i SymWriter med fokus på skriving av dokumenter, symbolbruk og ordlister.

15-apr

Nettkurs i InPrint 3 - kom i gang med InPrint

Vi holder et åpent nettkurs hvor vi gjennomgår de grunnleggende funksjonene i InPrint 3 slik at du kan begynne å lage tematavler, timeplaner, aktivitetstavler og bildekort. Vi ser både på det å jobbe fra maler og å lage egne ressurser.

15-apr

Nettkurs i Widgit GO - kom i gang med Widgit Go

Vi holder nettkurs i Widgit Go, tenkt for de som nylig har tatt i bruk Widgti Go, vi går gjennom grunnlegende programmering av tavler og ser på hvordan en bruker ekstern lagring av miljøer.

17-apr

AVLYST!   Opplæring i Widgit Go

NorMedia holder i samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentralen Innlandet, avdeling Elverum opplæring i Widgit Go.

NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet - Avd Elverum
28-apr