Orientering til våre kunder:

SymWriter, InPrint og Klikker 5.

Du kan fortsatt søke Hjelpemiddelsentralen om alle våre produkter, også SymWriter, InPrint og Klikker. Vårt anbud til NAV Drift ble avvist på formelt grunnlag. Produktene er ikke realitetsbehandlet og brukernes behov er ikke vurdert. Det er dessuten kun som et ASK hjelpemiddel programmene er blitt avvist, og ikke som verktøyprogram eller skrivestøtteprogram.

Vedr. anbudskonkurransen om Kommunikasjonshjelpemidler mm.

Mange hjelpemidler er blitt avvist i denne runden. Vårt anbud ble også avvist – pga. formaljuss hos NAV Drift og Utvikling fordi det "ikke er tilstrekkelig redegjort for tilbyders kvalitetssikringssystem”. Vi beskrev rutinene våre på samme måte som vi har gjort i mange anbudsrunder over mange år. NAV lot oss ikke informere nærmere om dette i ettertid, til tross for at de ikke opplyste at dokumentasjonskravene var høyere denne gangen enn ved tidligere anbudsrunder .

De har dermed ikke realitetsbehandlet søknaden vår - og produktene våre er ikke avvist på grunn av manglende kvalitet eller funksjonalitet, eller fordi det fins andre produkter som kan erstatte dem.

Vi beklager at NAV gjør det vanskelig for brukere som har nytte av produktene, og tror alle forstår at ingen kan levere i hjelpemiddelmarkedet i nesten 24 år uten å ha både kunnskaper og rutiner i orden.

Videre leveranser av våre produkter via hjelpemiddelsentralene

1. Produkter som ikke er prisforhandlet

NorMedia er alene om å levere en rekke spesialprodukter, og langt de fleste av disse er ikke prisforhandlet. De fleste av disse har egne HMS numre og kan søkes om og bestilles som før. Mange av produktene som tilbys av flere leverandører kan vi levere til markedets beste priser, hvilket betyr store besparelser for sentralene. Kontakt oss hvis du finner en bedre pris på et bestemt produkt. Vi kan også skaffe det du ev. savner av produkter via våre mange internasjonale kontakter.

2. Produkter som er forsøkt prisforhandlet og ble formelt avvist

Våre kunder kan fortsatt søke om å få og bestille våre avviste produkter hos hjelpemiddelsentralene. Primært gjelder det de populære verktøyprogrammene Klikker5, SymWriter (etterfølgeren til Skrive med Bilder) og In Print (På Trykk). Alle har vært i salg i lang tid og har egne HMS nummer, og de veilederne som fortsatt ønsker å anskaffe dem må sende en begrunnet søknad som før. På bakgrunn av søknaden og vedtaket vil rådgiverne i sentralene søke om dispensasjon. Vi beklager at NAV med dette skaper merarbeid for rådgiverne og dermed øker ventetida på hjelpemidler for brukerne.

3. Begrunnelsene for å anskaffe et av våre formelt avviste produkter kan f.eks. være at:

  • produktet dekker behov som andre prisforhandlede produkter ikke dekker
  • det er nødvendig og hensiktsmessig for brukeren
  • det ikke fins andre produkter med de samme funksjonene
  • det er det eneste aktuelle produktet ut fra en bestemt brukers forutsetninger
  • brukeren har hatt en tidligere versjon av produktet, f.eks. Skrive med Bilder før SymWriter
  • det er flere brukere av hjelpemiddelet på samme sted som brukeren
  • brukerens nærmiljø har kompetanse på løsningen og kan veilede og gi opplæring i bruken
  • prisen på vårt produkt ligger under konkurrentene (relevant hvis flere likeverdige produkter)

Ta gjerne kontakt med oss om du trenger mer informasjon. For de som er opptatt av detaljene i kvalitetssikringsarbeidet i selskapet henviser vi til informasjonen her: www.normedia.no/kvalitetssikring.
For øvrig har vi som vanlig mange NYE spennende produkter på gang, så følg med på nettsidene våre framover. Vi er som alltid mer opptatt av brukerne våre enn formaliteter…