Å kunne bruke digitale verktøy er en ferdighet som nå skal prioriteres og vies spesiell oppmerksomhet i alle fag og på alle nivåer i skolen.

Det 80 sider store A4 heftet veileder om hvordan en kan integrere digitale lære -og hjelpemidler i metoder og strategier for den enkelte elev, grupper eller klasser.

Veilederen gir gode og praktiske eksempler på bruk av IKT i grunnleggende opplæring. Den er en god kilde til inspirasjon og støtte og bidrar til at pedagoger i barnehager og skoler kan bruke alle de mulighetene IKT kan gi i tilrettelegging av språk-, lese- og skriveopplæring.

Vi siterer fra heftet: "IKT kan bidra til å utvikle og kompensere for mangelfulle språk, lese- og skriveferdigheter på grunnleggende nivå. IKT kan også bidra til å skape struktur i forhold til språklige aktiviteter i læringssituasjonen og i hverdagen for øvrig." 

Bredtvet kompetansesenter har lang erfaring i bruk av digitale lære- og hjelpemidler i spesialundervisningen. Senteret har formidlet sin kompetanse på dette feltet blant annet via kurs og veiledere. Ett av kurstilbudene har fokusert på IKT i grunnleggende lese- og skriveopplæring og har spesielt fokus på bruk av symboler, bilde, tekst og tale. Veilederen bygger på innholdet i dette kurstilbudet og gir god oversikt over mange av de mulighetene IKT gir i opplæring på dette nivået. 

Selv om oppmerksomheten rettes spesielt mot barn som strever med språk, tale, lesing og skriving, er det som skrives om bruk av IKT i spesialundervisningen relevant for alle barn. Det gjelder både programvare og metodiske tilnærminger.

Her er linken til nettsiden på Bredtvet Kompetansesenter

Heftet (art.nr 3204) inneholder en god oversikt over tilgjengelige produkter i feltet, hvorav flere av våre tilrettelagte programmer og ressurser. Det koster kun 150 kroner inkl. porto og kan bestilles via nettsiden ovenfor. Hermed anbefalt!