NorMedia har fem ansatte, tre med datafaglig/ingeniørbakgrunn, en økonom og en sekretær.  Vi arbeider tett med produsenter og leverandører, og har gjort dette i over 20 år. Dette gir selskapet innsikt i leverandører og partneres metoder, som gjør kvalitetssikringen mulig. Vi satser på velfungerende, gjennomtenkte produkter, og personlig oppfølging.

NorMedia AS har internt bygget opp over år et system for intern kvalitetssikring av produkter, service og leveranse. Vi arbeider etter prinsippene i ISO 9000 og ISO 9001:2008. Under finner du beskrivelser av våre rutiner for å kvalitetssikre både produkter og leveranse.

Produkter - Programvare

All programvare er testet hos produsent, og hos oss innen det blir gitt ut til sluttbruker. Vi arbeider aktivt med å løse problemer i programvare, og har her 3 medarbeidere som jobber med produktutvikling og teknisk brukerstøtte på programvare. Alle har datafaglig bakgrunn, og flere års erfaring med programvare.

Produkter - Maskinvare

All maskinvare er testet før det sendes. På den måten blir feilprosenten i leveranser minst mulig. 2 av medarbeiderne har elektronikkfaglig bakgrunn, både innen service, utvikling og produksjon.

Service - reperasjon

Alle produkter som finnes på lager, vil umiddelbart erstattes av tilsvarende eller tidligere reparert produkt. Dette gir kortest reparasjonstid og høyest kundetilfredshet.

Brukerstøtte

Grunnet vårt tette samarbeid med produsenter av både maskinvare og programvare, har vi mulighet for å tilby brukerstøtte med direkte kontakt til produsenter dersom vi ikke løser problemet. Alle medarbeidere har grunnleggende kunnskap om programmene, som gir en god kundeopplevelse når man treffer førstelinje brukerstøtte.

Forsendelse

Alle pakker kontrolleres mot bestilling før de sendes. Alle pakker kan spores via våre respektive fraktpartnere. Dette sikrer leveranse innenfor kort tid, og forhindrer at programvare eller maskinvare forsvinner. Ordrer som mottas før kl. 13, avsendes samme dag, ordrer etter kl 13, avsendes påfølgende virkedag (så fremt varen er på lager).

Sikkerhetskopiering av vitale data

Alle data er plassert på flere fysiske lokasjoner, slik at eventuelle skader på utstyr ikke hindrer drift av selskapet. På den måten kan vi opprettholde vår kjente raske leveransetid, vårt brukerstøttenivå og service.

Dokumentasjon og brukerveiledninger

All dokumentasjon og brukerveiledninger finnes på norsk. Enkelte produkter suppleres også med veiledninger på flere språk. Vi jobber også med å gjøre brukerveiledninger og dokumentasjon tilgjengelig i elektroniske former (så det blir tilgjengelig for flere)

Tilgang til bedriftens informasjon

Alle ansatte har full tilgang til alle interne dokumenter og kommunikasjon. På denne måten kvalitetssikrer bedriften seg selv ved å kontrollere informasjon til sluttbruker. Dette hjelper også på kundeopplevelsen, da det er kort vei for å nå en person som har spesialkunnskap om akkurat det man lurer på.

For produsenter og leverandører

Vi har gjennom flere år representert ledende merker innenfor programvare og maskinvare for spesialundervisning. At leverandørene stadig ønsker et tettere og lengre samarbeid viser at vår interne kvalitstssikring fungerer. Etter å ha levert hjelpemidler i over 20 år, og kun hatt positive tilbakemeldinger, ser vi at styrken i selskapet ligger i å kontinuerlig kvalitetssikre alle prosesser. Vi har tilpasset og oversatt 150 programvaretitler og 200 maskinvareprodukter til det norske markedet, noe som krever stor nøyaktighet og gode rutiner for å minimere feil og mangler.

Microsoft Partner

Vi er registrert microsoft partner, og har vært dette i flere år. Dette er også mange av våre samarbeidspartnere. Dette gjør at vi alltid har tilgang til kunnskap om Microsoft produkter, oppdateringer og kritisk informasjon som kan sørge for at våre produkter fungerer uten problemer på Microsofts plattformer. Vi har deltatt i dette programmet siden Windows 95, og ser fordelene ved å være med som Microsoft Partner.

Produktutvikling

Vi utvikler også produkter selv. Både programvare og maskinvare. Gjennom mange års erfaring med produktutvikling har vi lært kravet til streng dokumentasjon, prosjektering og kvalitetssikring av utviklingen. NorMedias ansatte har deltatt i flere nasjonale og internasjonale samlinger i regi av Forskningsrådet og EU med fokus på funksjonshemmedes databruk. Vi har på denne måten skapt et nettverk til vitale personer som kan kvalitetssikre at produktene utvikles etter gjeldende lover og regelverk.

For alle maskinvareprodukter følger selskapet testing etter retninslinjer gitt av Nemko, EU (CE testing), USA (FCC testing), samt Post og  teletilsynets retningslinjer for stråling ved trådløst utstyr. Vi tester alltid produkter internt, og får kvalitetssikring gjennom å dokumentere at produktene følger lovverkene og retningslinjene nevnt.

Økonomi

For å kvalitetssikre regnskap og økonomiske hensyn, benyttes ekstern regnskapsfører og revisor. Dette gir gjennomsiktighet i selskapet og kvalitetssikrer prosjekter, innkjøp og salg, da det kontrolleres eksternt.

 

 

Opprettet: 21.03.2008 
Sist Endret: 04.06.2008