Hva er symboler?

Symboler er grafiske tegn som støtter tekst. Med symbolstøtte blir innholdet tydeligere og lettere å forstå fordi symbolene gir en visuell presentasjon av innholdet. Symbolsett er en omfattende samling av grafiske tegn som gir bedre støtte en clip art og ikonsett. De følger ofte en skjematisk struktur - regler for utforming - som gjør at leseren på egenhånd kan utvide sitt vokabular. 

Hvem kan ha nytte av symboler?

Symboler hjelper å gjøre tekst forståelig for alle. Derfor er symboler nyttig veldig mange. Symboler er nyttig for alle som trenger ekstra støtte til tekst og de med vansker innen kommunikasjon, lesing og skriving. Symboler kan også være veldig nyttig for de med norsk som andre språk.

Widgit symboler

Widgit symboler er utviklet av det engelsk firmaet Widgit Software, dette er en symboldatabase med over 15.000 symboler som er tilpasset for å dekke behovet til mennesker i alle aldre.

Widgit symbolsett brukes i alle Widgits programmer.  De enkle fargesymbolene illustrerer et begrep på en klar og tydelig måte. De dekker en rekke emner, inklusive de fleste skolefag. Widgit har et team som kontinuerlig utvikler nye symboler. 

NorMedia er leverandør av Widgit Symbolene i Norge, og alle våre programmer bruker denne symboldatabasen.

Symbolutvikling

Widgit utvikler nye symboler kontinuering. Er det noen emner du mangler symboler til, så ta kontakt med oss så formidler vi ønskene. I perioder har symbolutviklerne det veldig travelt så det kan ta litt tid, men normalt går det raskt.