I statsbudsjettet for 2012 er det nye regler for hva Hjelpemiddelsentralene kan levere. Dette har medført at mange tror at det ikke kan søkes om dataprogrammer for lek, trening og stimulering. Begrensningen gjelder kun dataprogrammer som kan kjøpes "vanlig over disk", men ikke dataprogrammer som er utviklet spesielt for brukere med funksjonsnedsettelse. Reglene sier:

Utstyr til lek, trening og stimulering avgrenses til å omfatte spesialutstyr til trening og stimulering som er spesielt utviklet for personer med funksjonsnedsettelse.

Alle våre dataprogrammer kommer inn under dette.

Les mere på NAVs sider: Endringer på området trening, stimulering og aktivisering og Endringer i hjelpemiddelsortimentet fra 1. januar 2012