Denne elektroniske øyepeketavla forenkler kommunikasjonen for personer med store tale og motoriske vansker, som følge av f.eks ALS/MS/MND, slag, CP.