Normedias nye PCS DVD består av basissymbolene (PCS1) + alle de nyere symbolene fra 2000-2008 (PCS2); i alt 17.500 norske symboler. Til sammen dekker de et bredt spekter av dagligdagse ting og gjøremål som kan benyttes i mange programmer og for mange kommunikasjonsformål.