Etter tre års utviklingsarbeid har vi nå gleden av å lansere Taleboka SAPI5 TTS talesyntese - en digital taleteknologi som leser opp det meste - til beste for alle som trenger å høre levende tale og lære god uttale! Talesyntesen er en videreføring av vår populære Taleboka. Tidligere kunne lydene kun brukes i tilrettelagte programmer. Nå kan de benyttes i ALLE Windows programmer som har talesyntese mulighet. Til glede for dyslektikere, minoritetsspråklige, svaksynte og andre grupper med lese/skrivevansker etc..