Scener fra livet er et nytt morsomt dataprogram som trener årsakssam­menhenger og innbyr til diskusjoner om ting i livet. Det kan også brukes til minnetrening ved å la en lyd spilles og så  klikke på den tilhørende figuren eller hendelsen. Programmet passer for både små og store.