Serien Følelsesbiblioteket er skrevet og tegnet av Anna Fiske og består av 7 enkeltstående bøker som tar for seg hver sin følelse.

Følelsesbibloteket er en serie bøker som omhandler ulike følelser og består av 7 enkeltstående bøker: Sinne, Sjenanse, Forelskelse, Redd, Sjalusi, Sorg og Lykke. Bøkene er tegnet og skrevet av Anna Fiske og utgitt på Solum Forlag.  Vi selger bøkene i en ASK-utgave hvor teksten er symbolsatt med Widgit Symboler. ASK-utgaven av Følelsesbiblioteket er utviklet med støtte fra Utdanningdirektoratet.

Følelsesbiblioteket er en prisbelønnet serie med gjennomillustrerte bøker med lite og enkel tekst. De er særskilt tilpasset mennesker med psykisk utviklingshemming og de egner seg også godt til blant annet høytlesning for demente og eldre, egenlesing for de som er helt nye i Norge og som ikke mestrer språket og for barn generelt. Gjennom både ord og bilder illustrerer hver bok en gjenkjennelig følelse og gir leseren mulighet til å utvikle en bevissthet om og et språk for å beskrive noe av det forunderlige og til tider svært kompliserte som foregår i menneskets følelsesliv.

Bøkene kan kjøpes separat eller samlet.

Sinne

En bok om det å være sint og kjenne på raseri. Temaet sinne blir tatt på alvor, men med en humoristisk vri. Anna Fiske tegner fargerike og morsomme illustrasjoner som beskriver temaet. Boken er lagt opp slik at den skal inspirere barna eller ungdommene til diskusjon og til egne tanker og refleksjoner rundt det å være sint. 

Boken er symbolisert med Widgit Symboler.

Sjenanse

En bok om det å være sjenert. Temaet sjenanse blir tatt på alvor, men med en humoristisk vri. Anna Fiske tegner fargerike og morsomme illustrasjoner som beskriver temaet. Boken er lagt opp slik at den skal inspirere barna eller ungdommene til diskusjon og til egne tanker og refleksjoner  rundt det å føle sjenanse.

Boken er symbolisert med Widgit Symboler.

Lykke

En bok en følelsen Lykke. Lykke er i utgangspunktet en god god følelse med mange fasetter: det finnes reiselykke, kakelykke, kompislykke, kunstlykke og arbeidslykke, lykken kan være å gi eller å motta, den kan være lang eller kort, og det finnes lykke som er hard og lykke som er myk. Men en kan ikke være lykkelig hele tiden, og boka om Lykke viser også disse sidene av følelsen.

Boken er symbolisert med Widgit Symboler.

Forelskelse

En bok om det å være forelsket, en følelse som ikke alltid er så lett da det ikke er sikkert at følelsen er gjengjeldt. Temaet forelskelse blir tatt på alvor, men med en humoristisk vri. Anna Fiske tegner fargerike og morsomme illustrasjoner som beskriver temaet. Boken er lagt opp slik at den skal inspirere barna eller ungdommene til diskusjon og til egne tanker og refleksjoner rundt det å føle seg forelsket.

Boken er symbolisert med Widgit Symboler.

Redd

En bok om det å være redd. Temaet redsel blir tatt på alvor, men med en humoristisk vri. Anna Fiske tegner fargerike og morsomme illustrasjoner som beskriver temaet. Boken er lagt opp slik at den skal inspirere barna eller ungdommene til diskusjon og til egne tanker og refleksjoner rundt det å føle redsel.

Boken er symbolisert med Widgit Symboler.

Sjalusi

En bok om det å være sjalu. Temaet sjalusi blir tatt på alvor, men med en humoristisk vri. Anna Fiske tegner fargerike og morsomme illustrasjoner som beskriver temaet. Boken er lagt opp slik at den skal inspirere barna eller ungdommene til diskusjon og til egne tanker og refleksjoner rundt det å kjenne på sjalusi.

Boken er symbolisert med Widgit Symboler.

Sorg

Sorg er en viktig og vanskelig følelse. Boken Sorg gjør det lettere å snakke om det som er vanskelig, om sorgen og om døden. Sorg kan se ut på mange måter, det er mange måter å sørge på. Sorg gir rom for å være i det vonde, men boken gir også håp om at det kan bli bedre og om at de gode minnene kan være like sterke som sorgen.

Boken er symbolisert med Widgit Symboler.