En trykkregulerbar bryter. Ved å dreie på brytertoppen reguleres trykkfølsomheten.

Dette er solide brytere. De kan ev. respondere kun på lette trykk, men kan reguleres, og er derfor godt egnet for brukere med ukontrollerte bevegelser, eller som trenger å hvile hånden på bryteren. 12 cm i diameter. Vi har kun et restlager av denne.

Farger: blå, rød, grønn, gul.

Bryteren kan skrus fast eller festes med velcro.

Bryteren er godt egnet for å festes på Sensitrac festesystem.