1355 norske pictogrammer i JPG format og WMF format, og med tale av hvert ord i en database.

I tillegg til GDF's standardpakke leverer vi en separat Pictogram-CD (Pictogram v.4) med norske filnavn til bruk med våre verktøyprogrammer.

Pictogrammer er sterkt forenklede grafiske symboler, fremstilt med hvite figurer mot en sort bakgrunn. Selve bildet trer dermed tydelig fram og blir lett å oppfatte, også for brukere med synsvansker. De illustrerer begrep på en måte som gjør dem velegnet innenfor alternativ og støttet kommunikasjon (ASK), og kombineres ofte med andre symbolsett fordi det er relativt få av dem.

Pictogram BildeBase består av 1355 norske pictogrammer i .JPG og .WMF formater, og med tale av hvert ord i en separat database. Symbolene kan benyttes i en rekke verktøyprogrammer, som f.eks. Kommuniser: På Trykk, Kommuniser: SymWriter (etterfølgeren til Skrive med Bilder), Klikker 5 osv..

I tillegg til GDF's standardpakke leverer vi en separat Pictogram-CD (Pictogram v.4) med norske filnavn til bruk med våre verktøyprogrammer.

SymWriter benytter det nye vektoriserte SVG bildeformatet som skalerer, uten at symbolene blir "kornete" og "hakkete" når symbolene blir store - et klart framskritt for de som bruker større bilder.

Det følger med egne installasjonsrutiner for SymWriter, På Trykk og Klikker 5 på vår Pictogram4 CD.