Symbolisering av nettside innhold
De Internett-baserte tjenestene fra Widgit Software er utviklet for å gi nettbrukere ekstra støtte og tilgang til informasjon ved hjelp av  symboler. Teknologien benytter Widgits online symboldatabase med over 60.000 norske basisord + alle bøyningsformer av substantiv, verb og adjektiv etc. - i alt et enormt antall symboliserte ord, som gir nettbrukeren samme grad av støtte og forklaring av begreper som allerede verdsettes høyt i Widgits kommunikasjonsprogrammer.

Hvem er Point for?

Point er beregnet på blivende lesere og lesere som ikke har det aktuelle språket som sitt første språk. Det kan også gi dyslektikere og andre som synes det er vanskelig å lese, nyttige informasjoner for å forstå nye eller ukjente ord.

Hvorfor bør en bruke Point?

Point hjelper nettsteder til å møte kriteriene i lovverket og i praktisk likestillings og ikkediskriminerende arbeid (i England: Disability Discrimination Act og Code of Practice fra Likestillings og Menneskerettskommisjonen. Her hjemme: Den nye loven av 2009 kalt "Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven"). Point gir bare symbolstøtte når og hvor det ønskes, så en behøver ikke å gjøre endringer på nettstedet.

Hvordan virker Point?

Når en besøkende hviler musa over et ord sendes en forespørsel til Widgits dedikerte symboliseringsserver. En liste med aktuelle symboler kompileres og resultatet vises løpende for den besøkende, uten å avbryte leseopplevelsen.

Bruk av Point

Når en bruker ankommer et nettsted som har Point vil hun ikke merke noen forskjell i forhold til andre nettsteder. Point forblir i ro helt til den aktiveres av musa til den besøkende. Da vises et vindu med symboler for ordet - ved siden av ordet. Det hjelper den besøkende med å forstå betydningen av ordene uten å være påtrengende.

Implementere Point på et nettsted

Å sette opp et webområde til å bruke Point er enkelt. Det tar bare noen øyeblikk å laste opp klientfiler til den aktuelle serveren og legge til en lenke til overskriften på nettsidene. Tekstbehandling og visning av bilder skjer fra Widgits symboliseringsservere, slik at en alltid har tilgang til de nyeste symbolene. Baketter kan en bruker gå inn på et nettsted som har installert Point fra en hvilken som helst datamaskin - uten ekstra hjelpemidler e.l..

Du kan se point i bruk på denne nettsiden ved å holde musen over et ord og vente 1-2 sekunder. Du kan også se Point på https://www.widgit.com/point eller på https://klartale.no

Abonnement per år for organisasjoner og foretak

En kan abonnere på POINT symboliseringstjenesten for 1, 3 eller 5 år. Livstidabonnementer (20 år) er også tilgjengelig. Prisene starter på kr. 2.990 eks. mva. for 1 års abonnement. Vennligst ta kontakt for detaljer om priser og tilbud etc..

Å forstå informasjon er alfa og omega i dag. Har du en nettside som du mener flest mulig bør forstå mest mulig av, kan du kontakte oss via [email protected] for ytterligere informasjon om priser og tekniske detaljer om den nye symboliseringstjenesten. Det vil hjelpe mange som ellers lett blir stående utenfor til å delta mer... De første nettsidene som benytter WLS symbolene er nå etablert. Vi vil holde alle orientert om de positive nyvinningene som Point og InSite representerer - og ser fram til snart å symbolisere våre egne nettsider!

Valg av beste bilde for ordene i symboldatabasen

Vi har påbegynt et viktig arbeid med å velge et primært bilde for hvert ord i symboldatabasen, bl.a. for å sikre at symboliseringen på nett dekker brukernes behov på best mulig måte. Vi vil legge til rette for at de som ønsker det kan legge inn forslag til forbedringer.