Vips er et visuelt og brukervennlig program for å presentere lyd, bilde, tale og video. Programmet er godt egnet til bergrepstrening, lage fotoalbum eller bøker om ting en har opplevd. Programmet kan bryterstyres på alle nivåer.

Vips redigering - lag bildebok på et blunk

Alle verktøy er lett tilgjengelig i redigeringsmodus. Herfra kan en velge bilde, tekst, video, lyd, farge, nye sider, slette sider, lagring, og utskrift. Har en dårlig motorikk, kan dette gjøres ved hjelp av en eller to brytere.


Bruk egne bilder

Trykk på verktøyet for bilder og vips så er du i mappen for Mine bilder. Velg et bilde og du ser omgående hvordan det blir.  Ønsker du et annet bilde enn det du valgte, trykker du på verktøyet for bilder igjen og velger et annet bilde. Du kan navigere til alle andre steder på harddisken fra Mine bilder. Også denne delen kan bryterstyres.

Skriv tekst til bilde

Når bildet er på plass, kan du skrive en tekst til bildet. Du kan velge skrifttype og størrelse. En kan også velge en annen bakgrunnsfarge.

Trykk på ny side for å fortsette. 

Lag så mange sider du ønsker

Du kan teste det du har gjort ved å trykke på startknappen, og du kan fortsette å legge inn flere bilder når du ønsker det. Det kan ikke gjøres enklere.

Lag egne tegninger og bruk  dem i Vips

Lag en tegning i et tegneprogram og lagre det. Tegningen kan brukes i Vips, og du kan skrive en liten historie om bildene dine.  Du kan også legge inn video. 


Lag rim og regler

Du kan lage mye forskjellig innhold, feks. rim og regler, små eventyr, fortelle om opplevelser og mye mer. 

Du kan lese inn egen tale, eller du kan bruke en talesyntese. Taleboka, som er innlest tale følger med programmet.

Ordne rekkefølgen på sidene

De sidene du har laget vises på venstre side i redigeringsmodus. Rekkefølgen kan endres når som helst.

Det er ofte vanskelig å vite hvilken rekkefølge en vil ha når en starter. Dette endres ofte underveis.

Jeg
liker
kjøttkaker!