Whatz-it er et verktøy for ASK brukere og andre som ikke kan forklare seg muntlig. Bruksområdet er hos legen, på legevakten eller sykehuset.

Whatz-it er et resultat av mange års erfaring innenfor spesialundervisningen i UK. Når et barn er i en stresset situasjon som f.eks. ved smerte, kan det lett oppstå kommunikasjonsvansker. Ved å bruke en enkel enhet som Whatz-it, og med spesiell trening av barnet, kan det være lettere å stille en riktig diagnose, og gi riktig behandling.

For de fleste er det greit å fortelle hvor vondt en har på en skala fra 1-10, men f.eks. vil autistiske barn kanskje svare med sitt favoritt-tall, det tallet de gjenkjenner, eller kanskje ikke noe svar.

Whatz-it er en enkel kommunikator:

Enkel                                                                      

En glidende progressiv skala 

Bruker farger, ikke tall

Velg blant 9 symboler, eller en kan lage egne

Magnetiske brikker som enkelt kan flyttes

Lett å flytte fram og tilbake på skalaen

En skala fra 1-5 på baksiden for beregning

Sklisikker

Kan vaskes med vanlig desinfiseringsmiddel