Dette er skrevet til/for IT-ansvarlige eller intallasjonsansvarlige på/ved skole.

For de fleste av våre programmer er det mulig å distribuere de via active directory group policies. Vi har testet med en del programmer, og det er noen forhåndsregler å ta.

De fleste installasjonsrutiner som medfølger programmene er primært beregnet for å legges inn på flere lokale maskiner. Dersom du/dere har behov for større installasjoner i store nettverk, kan vi bistå med å lage tilpassete MSI pakker, slik at de kan lettere distribueres i deres systemer.

Vi ser at programvare distribusjon er mest nødvendig der man ønsker at hver enkelt klientmaskin har programpakken installert. Dette vil vi også anbefale for programmer med mye lyd, video og bilder, for å slippe unødvendig bruk av nettverk og båndbredde der dette kan være en begrensende faktor.

Under er noen punkter å forberede før man eventuelt skal distribuere en programpakke.

  1. Hvor mange brukere/maskiner det skal ut til.

  2. Hvilke rettigheter har brukere.

  3. Skal programvaren kjøres sentralt fra server, på delt program område eller installeres på klienten.

  4. Ønskes det at pakken skal legges inn for alle brukere eller kun noen.

  5. Skal programmet være tilgjengelig avhengig av maskin eller bruker.

  6. Har brukeren tilgang til å installere?

  7. Har brukeren tilgang til registeret?

Etter å ha testet litt med distribusjon via Active Directory Group policies, ser vi at det lønner seg primært i nettverk der man skal ha ut til mer enn 15 klienter, eller om klientene er spredt over større områder. Dette basert på at noen av våre programmer tar minimalt med tid å innstallere manuelt på den enkelte klient.

Ta gjerne kontakt dersom du har et direkte tilfelle der du lurer på om et program vi har kan la seg distribuere.