Hvis du vil sende epost med symboler finner du veiledning på linken under

Merk: Du kan gjøre tilsvarende i InPrint 3. Du skal da bare trykke høyre musetast og velge kopier som bildet på det objektet du vil sende.

Dette fungerer fint i både gmail og outlook. 

  1. sende epost

    Følgende tekst er skrevet i SymWriter

  2. sende epost2

    Velg rediger - Kopier som bilde (eller trykk CTRL+Alt+C)

  3. sende epost3

    Lim inn i e-posten (Ctrl+V)

Når du mottar en e-post kan teksten kopieres og limes inn i SymWriter så blir den symbolisert.