For å flytte en brukerordliste fra en maskin til en annen må du kopiere alle filene fra følgende to mapper.

Brukerordlister i mappen:

På maskiner med norsk språk ligger som oftest mappen i:
C:\Users\"BRUKERNAVN"\AppData\Roaming\Widgit\Common Files\Brukerordliste\

På maskiner med engelsk språk ligger som oftest mappen i:
C:\Users\"BRUKERNAVN"\AppData\Roaming\Widgit\Common Files\User Wordlists\

Du skifter  "BRUKERNAVN" ut med brukernavnet som du er logget på med, eller om du er Adminstrator, brukernavnet til den du skal flytte ordlisten for.


Emneordlister i mappen:
C:\ProgramData\Widgit\Common Files\Topic wordlists