Alternativ 1

Lisensnummeret ditt står på lisensavtalen som fulgte med i pakken du fikk programmet i.

Alternativ 2

Hvis du har installert In Print 3, gå til menyen Hjelp og trykk 'Om', så finner du lisensnummeret der.

Alternativ 3

Gå til  C:\Programfiler (x86)\Widgit\Common Files\ og dobbletrykk på license.xml.

Inne i filen finner du ditt lisensnummer. Det er seks sett med 4 bokstaver. Eksempel: abcd-efgh-ijkl-mnop-qrst-uvwx. De første fire bokstavene er XWSB.

Alternativ 4

Send oss en e-post, eller ring oss. Du finner kontaktopplysninger her: normedia.no/contact