Om du ønsker å fjerne lisensen for SymWriter, følger du stegene under.

  1. Start først Widgit Produktaktivering

  2. Trykk Se Lisensen

  3. Trykk så Fjern denne lisensen

  4. Bekreft med OK i vinduet du får opp