Du må avslutte Symwriter før du starter prosedyren under.

Dersom du får feil språk i Windows 10, på menyene, vennligst følg punktene under for å verifisere at språket er satt til Norsk i din Windows.

Før du følger punktene under må du ha lukket SymWriter.

  1. Trykk på Tannhjulet/innstillinger på startmenyen

  2. Trykk på Tid og Språk

  3. Velg Språk

  4. Sjekk at språket står til Norsk og at dette står øverst i listen over språk på maskinen.

  5. Start SymWriter

Menyene i Symwriter skal nå være på norsk.

Dersom du fortsatt ikke får norsk skyldes det at du har en engelsk versjon av Windows 10 med en norsk språkmodul, og norsk ikke er satt som hovedspråk. Be om hjelp fra din IT avdeling på skolen eller kommunen for å få satt språket på maskinen til Norsk.

Ordlister og symboler fungerer likevel på norsk. Det er kun menyene som er på engelsk.  

For administratorer av datamaskiner

Innstillingene over kan settes som standard for nye brukere på maskinen og som hovedspråk på maskinen.

Dette gjør du ved å følge punktene under.

  1. Trykk Administrative innstillinger under språk

  2. Trykk Kopier Innstillinger under fanen Administrativt

  3. Velg at du vil kopiere innstillingene til Velkomstskjerm og nye brukere og trykk OK.

    Her kan du også kontrollere hvilket språk som er satt for brukeren du er logget inn som.