For å flytte en brukerordliste fra en maskin til en annen må du kopiere filen Brukerordliste.cfwl og/eller User Wordlist.cfwl. (Dette avhenger av konfigurasjon av språk på den enkelte datamaskinen, så det enkleste er å kopiere begge om de eksisterer i mappen)

Brukerordlisten
Du finner den i en av mappene beskrevet under, avhengig av språk på din datamaskin:

På maskiner med norsk språk ligger som oftest mappen i:
C:\Users\"BRUKERNAVN"\AppData\Roaming\Widgit\Common Files\Brukerordliste\

På maskiner med engelsk språk ligger som oftest mappen i:
C:\Users\"BRUKERNAVN"\AppData\Roaming\Widgit\Common Files\User Wordlists\

Du skifter  "BRUKERNAVN" ut med brukernavnet som du er logget på med, eller om du er Adminstrator, brukernavnet til den du skal flytte ordlisten for.


Dersom det ligger andre ordlister i mappen bør alle filer kopieres, da det kan ha blitt opprettet flere brukerordlister på maskinen.


Emneordlister 
Husk også å kopiere emneordlistene fra mappen:
C:\ProgramData\Widgit\Common Files\Topic wordlists