Dersom du ikke får symboler når du skriver, kan det hjelpe å følge punktene under. 

"BRUKERNAVN" skiftes ut med det navnet på brukeren som er logget inn på datamaskinen.

Forsøk først Alternativ 1, så Alternativ 2 dersom dette ikke virker.

Alternativ 1

 1. Trykk Symboler på Menyen, så Språk

 2. Velg Engelsk og trykk OK

 3. Avslutt SymWriter

 4. Start SymWriter på nytt

 5. Skift språk til Norsk ved å trykke Symboler på Språk menyen og så velge Norsk.

Alternativ 2

 1. Gå til mappen C:\brukere\"BRUKERNAVN"\AppData\Roaming\Widgit\symwriter\

  På noen maskiner vil mappen brukere vises som Users. Du kan da forsøke denne mappen isteden:
  C:\Users\"BRUKERNAVN"\AppData\Roaming\Widgit\symwriter\

 2. Skift navn på filen symwriter.xml til f.eks. symwriter_old.xml, eller slett filen.

 3. Start Symwriter igjen.