For installasjon i nettverk med f.eks. System Center eller tilsvarende, så må man bruke MSI pakkene som finnes på denne siden:

https://www.widgit.com/no/support/symwriter/network.htm

På siden finner du også en guide til installasjonen