Skru på/av en ordliste i et enkelt dokument

 1. Lag et dokument eller lag fra en mal

 2. Trykk på fanen Verktøy (1) og så på Symboloppsett (2)

 3. Velg ordlisten under Tilgjengelige ordlister (1) og trykk på knappen Aktiver Ordliste (2)

  Ordlisten flyttes så til listen Ordlister i bruk


  Trykk så på OK

Ordlisten er nå klar til bruk i dette dokumentet. For å skru av ordlisten velger du ordlisten tilsvarende som punkt 3, og trykker på Deaktiver Ordliste.

Sett ordliste som standard for deg selv eller for gruppa

 1. Trykk på Innstillinger (1), så på Ordlister (2)

 2. Trykk på stjernene i de forskjellige kolonnene for å enten gjøre ordlisten som standard for deg selv (1) eller for hele gruppa (2).
  Merk at det er kun administratorer som kan gjøre en ordliste som standard for hele gruppa.

Ordlisten vil nå være aktiv i enten alle dokumenter for hele gruppa eller for deg, avhengig av hvilket valg du gjorde i punkt 2