For å prøve Widgit Online, går du inn på widgitonline.com og oppretter en prøvekonto.

Se stegene under for hvordan du gjennomfører dette.

For å få en 30-dagers prøveperiode, vennligst send oss en e-post.

  1. Velg om du er 'hjem', skole eller organisasjon/firma.

  2. Velg så spesifikk kontotype. Du kan oppgradere fra f.eks. Individuell til en klasse senere. Om du er usikker på hva du skal velge, så velg Individuell bruker til å starte med.

  3. Fyll så inn detaljene i skemaet du får opp. (Siden du ser nå bør starte tilsvarende bildet under)

  4. Dersom du har en kampanjekode eller lisens fra SymWriter, velg å utfylle denne nederst i skjemaet.

Du er nå klar til å prøve Widgit Online. Du kan også prøve ut Widgit Writer på iPad, sammen med din Widgit Online konto.