Lærerveiledning til KoPS. Denne viser hvordan produktet brukes i detalj, og går igjennom funksjonene som er viktig for en lærer å kunne.