Symbol Startpakke er et godt sted å starte for begynnende symbolbrukere. Pakken inneholder 492 bildekort med tilbehør som skal gjøre det lettere å komme i gang med symboler og ASK (Alternativ og/eller supplerende kommunikasjon) - En del av NorMedia ASK-Serie.

Symbol Startpakke - med Widgit Symboler

Symbol Startpakke er en kom-i-gang produkt som skal gjøre det lettere å komme i gang med symbol kommunikasjon hos personer som har behov for alternativ og/eller supplerende kommunikasjon (ASK) eller være til hjelp for personer som trenger å trene på ord/vokabular.  Symbol Startpakke er utviklet med tanke på hvilke grunnleggende ord bruker trenger i vokabularet sitt og er bygget opp med temaer fra daglig-livet. 

Startpakken inneholder bildekort med borrelås som kan brukes med tilbehøret som følger med. Dette tilbehøret inkluderer ulike plansjer som ukeplaner og spisebrikke i tillegg til en samtalematte og setningsholder.  Symbol Startpakke er et naturlig sted å begynne for personer som trenger ASK. Pakken er ikke et ferdig opplegg, men en start for å komme i gang med grafiske tegn for personer som ikke mestrer å tolke ordbildet. På sikt vil en antagelig trenge å supplere med egne kort, tematavler og andre kommunikasjonsløsninger. (Egne papir-produkter kan lages i InPrint 3 som må kjøpes/søkes som separat)
Pakken inneholder:

- 492 symbolkort med borrelås på baksiden trykket på et slitesterkt plastpapir med avrundende hjørner

- Permer til å oppbevare symbolkortene i hvor de er sortert på tema

- Setningsholder med tre sider

- Samtalematte

- Eksempler til å bruke med kortene (a4 og a3 plansjer)

- Filer for utskrift dersom bildekort skal erstattes

I tillegg følger maler til bruk i InPrint 3 for tilpassing eller utskrift av egne kort. InPrint 3 må kjøpes ved siden av. (InPrint 3 må også søkes om separat hvis en søker NAV hjelpemiddelsentral. HMSnr 290575 )


Nye eksempler følger med

Med Symbol Startpakken følger det med en rekke eksempler som kan brukes sammen med bildekortene. Plansjene er også tenkt som inspirasjon til å lage egne oppsett som kan brukes med bildekort.

  • Ukeplan i A3 
  • Spisebrikke i A3
  • Setningsholdere i rød/grønn i A3 (Tips: klipp arket i to hvis du vil)
  • Ukeplaner i A4
  • I dag skjema for å si noe om dagen i A4
  • Skjema med søyler for nå/etterpå i A4


 Ønsker du å lage eget materiale med symboler?

Det er mulig å lage egne kort eller tilpasse kort programmet InPrint 3. Det følger med redigerbare filer for dette, men InPrint 3 må kjøpes separat eller kan søkes om vi NAV. 

- InPrint 3 HMSnr 290575

Trenger du flere kommunikasjonshjelpemidler? - Da kan vi anbefale Widgit Snakkebok, Snakketavler eller Tematavler med Widgit symboler