InPrint 3 lar en enkelt lage symbolressurser, enten fra maler og ferdige ressurser eller lag egne oppsett og tavler. Lag bildekort, kommunikasjonsbøker, tavler, timeplaner, skjemaer, bøker med symbolisert tekst, oppgaver, overlegg til kommunikasjonstavler og mye mer.

Det beste verktøyet for å skape symbolmateriale!

InPrint 3 er et supert verktøy til å lage symboliserte resurser. Du lager enkelt og raskt egne tavler og oppsett eller jobb fra ferdige maler og oppsett. Bruk symboler og egne bilder med tekst, snakkebobler, tavler, rammer, bakgrunner og mye mer for å skape de symbolressursene du trenger!

Det er over 18.000 Widgit Symboler tilgjengelig og disse kommer automatisk når du skriver tekst. Widgit Media filer er også tilgjengelig, dette er en samling bilder, bakgrunner og foto som du kan bruke sammen med symbolene. Bruk egne fotografier og bilder du finner på nett.


InPrint 3 er et PC-program og kan benyttes med enheter som har Microsoft Windows. Bruker du Mac, Chromebook, iPad eller nettbrett anbefaler vi Widgit Online.

Ferdige maler forenkler arbeidet

 • Det følger med mange ferdige maler en kan bruke til å rask komme igang med å lage ressurser.
 • Den største fordelen med en mal er at du får en tilsvarende side med samme oppsett, men uten innholdet du har fylt inn, når du lager en side til.
 • En kan endre rammer, farger, bakgrunn og bruke egne bilder.
 • Lett tilgjengelige verktøy for redigering og justering av tavler.
 • Sider kan legges til, slettes og flyttes på via "sidestyrings"-funksjonen.
 • Lage egne maler til de oppsettene du trenger!
 • Lag en PDF og del med andre

Kommunikasjonstavler og kommunikasjonsbøker

 • Med InPrint er det enkelt å lage egne oppsett for kommunikasjonstavler og bøker.
 • Bokmodus gjør det lett å lage bøker
 • Se våre ferdig trykkede kommunikasjonsbøker, som er laget i InPrint 3 - Widgit Snakkebok og LeSt kommunikasjonsbok.


Lag oppgaver, bøker og andre ressurser

- Det er mulig å lage mange ulike typer ressurser i InPrint

 • Bøker og små tekst-satte historier: en kan sette sammen egne bilder og skrive historier til. Mulighetene er mange, og det er enkelt. Bøkene kan skrives ut.
 • Bokstav og begrepstrening: med programmet følger det ressurser for bokstav- og begrepstrening. Her finner du bilder og ord knyttet opp mot alle bokstavene
 • Lese- skrivetrening : Det finnes mange ferdige oppgaver for lese-skrivetrening i InPrint
 • Preposisjoner : Det å lære seg riktig bruk av preposisjoner kan være vanskelig. I Widgit symbolsett er det veldig gode og tydelige symboler for preposisjoner. Dette kombinert med bilder gir god trening. Fag: Det finnes ressurser for skolefagene matte, naturfag, norsk og engelsk. Det er mange fag-relaterte symboler som finnes tilgjengelig.
 • Norsk som andrespråk: Begreper læres bedre når de knyttes opp mot et bilde. InPrint gir deg bilde automatisk når du skriver et ord. Det gjør det enkelt å lage begrepstreningsmateriell for personer med norsk som andrespråk, og spesielt for de som er nye i landet.
 • Se bildegalleriet for eksempler