De nye Internett baserte tjenestene fra Widgit Software gir kognitivt svake nettbrukere ekstra støtte og tilgang til informasjon ved å vise bilder av ord. Teknologien benytter Widgits online symboldatabase med over 50.000 norske basisord + ALLE bøyningsformer av substantiv, verb og adjektiv etc. – alt i alt et enormt antall symboliserte ord...