Denne personvernserklæringen gjelder for NorMedia AS og tjenestene vi leverer.

Den korte utgaven:

  • Vi lagrer kun de informasjonene som er nødvendige for å kunne drive vår virksomhet.
  • Vi sletter data om du ønsker det og dette ikke begrenser din tilgang til en av våre produkter.
  • Vi prøver så langt som mulig å ikke lagre unødvendige data om deg.
  • Vi lagrer noen informasjonskapsler. Trykk lenken på høyre side for å se hva vi lagrer.


Den litt lengre utgaven:

1. Behandlingsansvarlig

Leif Ringstad er på vegne av NorMedia AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse,passord for min side. Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

3. Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, sms, telefon, og postutsendelser. Det samme gjelder for påmelding/deltagelse i aktiviteter. Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden. Dette er for å kunne forbedre våre nettsider og tilby en bedre opplevelse.

4. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket vil det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, sms, telefon og post. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

5. Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider. Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service.Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her: https://normedia.no/cookies

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnereBring/Posten (Frakt), Stripe (Betaling via kredittkort), Tawk.to (Chat på vår side)

7. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres, i henhold til lovens krav om dokumentasjon for kjøp og salg. Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres frem til informasjonen ikke lengre er relevant. Relevant informasjon er f.eks. eier av en lisens på et produkt. Kontaktperson, adresse og e-postadresse og betalingsinformasjon på et abonnement. Tilsvarende data lagres også så fremt kjøpet/eierskapet av et produkt krever dette. Data slettes så snart det ikke er behov for å beholde disse. Vi lagrer informasjon om lisenser på programvare du har kjøpt frem til du ønsker at informasjonen skal slettes. Om informasjonen slettes, kan vi ikke finne frem til lisensen du har kjøpt.

8. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

9. Personvernombud

Vi har et personvernombud, Leif Ringstad, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

10. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. All data til/fra vår nettside sendes kryptert via https. Dette gjelder også data sendt videre til våre partnere.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
[email protected]

NorMedia AS
Cecilie Thoresens Vej 7D
1153 Oslo
Norge