Copyright - trykte symboler

 

Widgit Literacy Symbols - WLS Lese og Skrive symboler

Symboler som skrives ut ved bruk av produktets elektroniske filer er kopirettslig beskyttet. Det gjelder all distribusjon av Widgit Literacy Symbols (WLS) (tidligere kjent som Widgit Rebus Symboler).

1. Trykte dokumenter (bøker, materiale, brosjyrer, postere etc).
2. Skrevne dokumenter der symboler er lagt inn i 3. parts applikasjoner (PDF, MSWord og Klikker filer etc.).
3. Skilt, noter og informasjoner på dører, vegger, utendørs fasiliteter etc..
4. På nettsider der symboler er lagt inn - uten bruk av Point, Webwide eller andre av Widgits online teknologier.

Symbolene har mer enn 30 års historie og svært mange fagfolk har bidratt opp gjennom årene til dagens meget omfattende samling. Det koster mye å vedlikeholde og videreutvikle dem, så produsenten vil at de som bruker symbolene må betale noe for det.

Småskala distribusjon

Denne dekker distribusjon innen en enhet eller organisasjon der det distribueres mindre enn 500 kopier, eller nettstedet er laget for en lokal gruppe som f.eks. en skole. Når leverandøren er et personlig firma, en liten organisasjon eller en liten virksomhet, må ressursleverandøren betale Widgit royalty ut fra følgende basis:

Vederlag for gebyrfri distribusjon av dokumenter som inneholder symboler

Et lite antall trykte eller nettbaserte symboldokumenter kan leveres uten betaling forutsatt at det totale antallet symboler inkludert i ALT materiale som distribueres av organisasjonen ikke overstiger 100 ulike symboler. Widgit og NorMedia ønsker ikke å hindre at personer med lesevansker får tilgang til materiale og informasjoner, og det kan være andre forhold hvor det er mulig å forhandle reduserte betingelser eller tillatelse til null royalty.

Småskala distribusjon utover gebyrfri dokumentdistribusjon uten godtgjørelse  

1. Materiale levert i trykt format.
Satsen er 50 øre per unikt symbol brukt i pakken. Satsen gjelder enten pakken selges eller leveres fritt.

2. Filer som distribueres elektronisk (eg. som PDF, Ms Word etc.)
Satsen er 1 krone per unikt symbol. Satsen gjelder enten pakken selges eller leveres fritt av produsenten.

3. Symboler inkludert i et nettsted
Satsen er 1,50 kroner per symbol og gjelder bruk på lokalt nettsted for små grupper eller små organisasjoner.

Storskala distribusjon og kommersiell bruk

Når symboler inkluderes i dokumenter for distribusjon via firmaer eller nasjonale/offentlige organisasjoner, eller selges utenfor det ikke-kommersielle området, MÅ spesifikk copyright tillatelse anskaffes hos Widgit Software via NorMedia AS. Distribusjon av materiale i større skala via kommersielle organisasjoner eller nasjonale organisasjoner, eller som er til salgs utenfor det allmennyttige området, eller når mer enn 500 kopier av symbolressursene vil bli distribuert, kreves særskilt avtale med separat prising.

Anerkjennelse

Hver symbolressurs, fri eller for salg, skal inneholde en passende anerkjennelse av rettighetene i hvert dokument eller individuelle ark som kan brukes separat, som erklærer at symbolene er:

Widgit Literacy Symbols © Widgit Software Ltd 2010 (el. annet år), pluss webadressen www.widgit.com.
[Merk: Widgit har endret navnet på symbolsettet fra Widgit Rebus Symbols til Widgit Literacy Symbols
(Widgit Lese og Skrive symboler på norsk. All anerkjennelse skal benytte den nye betegnelsen.]

Registrering

Alle ressursutviklere som distribuerer symboler fritt eller for salg, og som faller utenfor tillatelsene for ikke kommersiell distribusjon av dokumenter som inneholder symboler, må registrere seg og fylle ut søknadsskjema som kan lastes ned fra www.widgit.com/copyright eller kontakt NorMedia for detaljer om bestemmelsene.

Alle forespørsler om copyright og papirversjon av søknadsskjemaet fås hos NorMedia eller Widgit Software.