Generelt vil alle bilder man legger inn i en SymWriter fil følge med når man flytter en fil fra en datamaskin til en annen. 

Andre symbolsystemer

Om det er benyttet et annet symbolsystem enn WLS. F.eks. Bliss, Tegn (Statped), PCS (Tobii), Pictogram (Dagligdata), så dette symbolsettet installeres på maskinen også.

For mere informasjon om andre symbolsystemer, kan du se her: normedia.no/categories/symbolsystemer


Manglende ordlister

Det kan være du mangler en ordliste som er brukt i dokumentet. Kontakt den du har fått dokumentet fra og spør om de har laget en brukerordliste eller emneordliste som er brukt i dokumentet.

For flere detaljer om flytting av Ordlister, se her: normedia.no/support/symwriter-2/support_pages/flytte-brukerordliste-fra-en-maskin-til-en-annen