TimeTimer er gode for å vise hvor lang tid en aktivitet varer, og for å varsle at en aktivitet er ferdig.

Benytt TimeTimer for å motivere til å gjøre oppgaver ferdig, for å få ro i en gitt tid.

Bruk TimeTimer for å visualisere hvor lang tid det skal brukes på å lese lekser.