Hjelp for personer med dårlig motorikk eller personer som av andre årsaker ikke kan skrive.

I SymWriter kan en skrive med helord og bilder fra et skjermtastatur (tavle). En kan også styre programmet med brytere, berøringskjerm eller interaktivt whiteboard . Tavlene kan utformes individuelt, og det følger med en rekke eksempler på bruk av tavler og maler, som en kan fylle ut selv. Det er enkelt å lage egne tavler fordi bildene vises automatisk.

En slik tavle kan brukes til å skrive om seg selv:

tavler for skrivehjelp

Denne tavla kan brukes til å planlegge dagen:

planleggisngstavle