SymWriter er godt egnet for begynnende lese- og skriveopplæring.

Brukergrensesnittet kan tilpasses. Her er et eksempel på en enkel verktøylinje. Lengst til høyre vises alternativer for det ordet du skriver.

.Enkel skriving

Bruk egne foto og skriv en historie.  I dette eksemplet er det brukt flere verktøy og symbolviseren er slått av.

Egne bilder