Introduksjon til SymWriter 2

En kort demonstrasjon av SymWriter 2. (På engelsk)