Informasjonssider

Bruk av programvare for å trene på årsak - virkningsforståelse

I en normal utviklingsprosess vil et barn oppleve at det er en sammenheng mellom egen handling og den respons handlingen utløser. Disse erfaringene vil føre til forventninger om at verden kan påvirkes og kontrolleres. Barn med omfattende motoriske skader vil ofte ha begrensede muligheter for å oppleve slike sammenhenger, noe som kan være kritisk for senere læring. Sansestimuleringsutstyr (for eksempel vifter, vibrerende puter, musikk og lys), bryterstyrte leker og dataprogram kan benyttes for å hjelpe disse elevene til å forstå årsak – virkning....

Hjelpemidler

Her finner du informasjon fra NAV om hjelpemidler. Alt fra hvordan du søker, hva du har rettighet på og annen viktig informasjon.

Hjelpemidler - hvordan søke

På denne siden hos trygdeetaten finner du skjemaer og informasjon om hvordan du søker om et hjelpemiddel.

IKT og særskilt tilrettelagt opplæring

På denne siden finner du mye nyttig informasjon i forhold til IKT og tilrettelagt opplæring. Det er vurderinger av programmer, utstyr og litt informasjon om hvordan du kan søke for å få utstyr og programvare.

Hjelpemiddelportalen

På denne siden finner du informasjon om lover og regler, skjemaer, kontaktdetaljer til de forskjellige hjelpemiddelsentralene og annen nyttig informasjon. Det finnes også en del videre koblinger til organisasjoner, etater, helseregionene og annen nyttig informasjon.

IKT som hjelpemiddel i skriving

Tekstbehandlere som skrivehjelpemiddel har vist seg å være nyttig for mange barn, unge og voksne med lese- og skrivevansker (Føhrer, U. og Magnusson, E., 2003). Tekstbehandlere er programvare som gjør det mulig å arbeide med tekst på en datamaskin. Det finnes ulike tekstbehandlere som Word, Works og Word Perfect. Til disse finnes det også eksterne programmer som Skrivestøtte. På siden finner du informasjon om bruk av f.eks. Skrivestøtte med tekstbehanlder.

Introduksjon til Widgit Lese og Skrive symboler

En introduksjon til Widgit Lese og Skrive symboler (WLS), og eksempler på bruk.

Veileder for diagnostisering og behandling av AD/HD

I veilederen fra SHDir er det omtalt at trening av arbeidsminnet har vist lovende resultater hos barn med AD/HD. Det referes til

ASK Loftet

En side med Fagstoff om kommunikasjon hos mennesker som helt eller delvis mangler tale.

ASK-loftets nettsider inneholder teoretisk og praktisk fagstoff omkring alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Vi ønsker å gjøre relevant teori lettere tilgjengelig, og gjennom beskrivelser av materiell og metoder gi praktiske eksempler på tilrettelegging for barn, unge og voksne med behov for ASK. ASK-loftet ble åpnet oktober 2007.

Kvalitetssikring

NorMedia AS har internt bygget opp over år et system for intern kvalitetssikring av produkter, service og leveranse. Vi arbeider etter prinsippene i ISO 9000 og ISO 9001:2008.

Anbud på Kommunikasjonshjelpemidler mm.

Orientering til våre kunder:

Du kan fortsatt søke Hjelpemiddelsentralen om alle våre produkter, også SymWriter, InPrint og Klikker. Vårt anbud til NAV Drift ble avvist på formelt grunnlag. Produktene er ikke realitetsbehandlet og brukernes behov ikke vurdert. Det er dessuten kun som et ASK hjelpemiddel programmene er blitt avvist, og ikke som verktøyprogram eller skrivestøtteprogram.

IKT i grunnleggende språk-, lese- og skriveopplæring

Bredtvet Kompetansesenter har utgitt et 80 siders A4 hefte om IKT i grunnleggende språk-, lese- og skriveopplæring av Turid Utgård og Torhild Kausrud.

Ryddesalg på brytere og bryterfester

Hvis du er rask så kan du få nedenstående brytere og bryterfester til halv pris. Vi har flyttet inn i nye lokaler og trenger å rydde plass.

Årshjulet - årsplanlegger

Dette flotte årshjulet kan bestilles hos Helge Martin Kvarven

Salgsbetingelser for kjøp (bedrift eller offentlig)

Salgsbetingelser for kjøp (bedrift eller offentlig)

Salgsbetingelser for forbrukerkjøp

Salgsbetingelser for forbrukerkjøp

Personvernerklæring

Personvern og GDPR informasjon ved bruk av normedia.no, og kjøp fra normedia.no